VIET MY OFFICE
Tên công trình: VIET MY OFFICE. Thiết kế: TNT architects. Địa điểm: Thành phố Vinh, Việt nam. Diện tích khu đất: 4180m2 . Diện tích công trình: 400m2. Nhóm dự án: Bùi Quang Tiến, Lê Đức Thọ, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Doãn Hưng . Năm hoàn thành: 2016 . Hình ảnh: Triệu Chiến.